PGS.TS.NDƯT: HOÀNG THỊ LĨNH

- Tốt nghiệp: Liên Xô

- Chuyên gia đầu ngành: Khoa học mầu sắc và Vật liệu may

Tiến sĩ: HOÀNG THỊ THÙY LINH

- Tốt nghiệp: Liên Bang Nga

- NTK Thời trang trên chất liệu dân tộc Việt nam

và các nước trên thế giới  (Thổ cẩm, lụa tơ tằm....)

Thạc sĩ: VŨ MAI HIÊN

- Huy chương vàng ASIAN về TKTT và tham dự TKTT thế giới.

PGS.Tiến sĩ: VŨ THỊ HỒNG KHANH

- Tốt nghiệp: Pháp

- Tiến sỹ khoa học: Vật liệu & Công nghệ Hóa-Dệt

NCS: PHẠM ĐÌNH TÀI

- Đang làm NCS tại Liên Bang Nga

- Chuyên gia thời trang kỹ thuật số

Thạc sĩ: PHẠM THÙY TRANG

- Chuyên ngành: TKTT

Tiến sĩ: TRẦN THỦY BÌNH

- Tốt nghiệp: Liên Xô

- Chuyên gia trưởng ngành Thời trang Việt Nam

Thạc sĩ: PHẠM MAI CHÂU

- Tốt nghiệp: Liên Xô

- Chuyên ngành: Mỹ thuật

Thạc sĩ: TRỊNH BÍCH THỦY

- Chuyên ngành: TKTT

Tiến sĩ: NGUYỄN THỊ TÒNG

- Tốt nghiệp: Liên Xô

- Chuyên gia đầu ngành: Kinh doanh Thời trang

Thạc sĩ: TRẦN HỮU TIẾN

- Tốt nghiệp: Liên Xô

- Chuyên ngành: Thiết kế Mỹ thuật

Thạc sĩ: DƯƠNG VĂN TRÌNH

- Chuyên ngành: Công nghệ may

Thạc sĩ: PHAN MỸ LINH

- Chuyên ngành: TKTT

Thạc sĩ: PHẠM THỊ MƯỜI

- Chuyên ngành: KDTT

Thạc sĩ: NGUYỄN BÌNH NGUYÊN

- Cán bộ phòng Công nghệ - máy may