Bạn có là nhà Thiết kế Thời trang tương lai!?

Năm học 2023 - 2024, khoa Thời Trang - Đại học Đông Á sẽ tổ chức lớp học hoàn toàn miễn phí với thời gian 01 tuần.

Thời gian sẽ thông báo cụ thể tới các bạn sau khi đăng ký tham gia: Đăng ký lớp học